McKenzie Methode

De “McKenzie Methode” is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld voor de behandeling van rug- en nekklachten door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Het blijkt namelijk dat voor 80% van de rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is. Het McKenzie concept gaat daarom niet uit van het zoeken naar de oorzaak, maar is meer geïnteresseerd in het klachtenbeeld van de patiënt. Er wordt daarom gekeken hoe houding en bewegen de klachten beïnvloeden en aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld.

Zelfwerkzaamheid

De zelfwerkzaamheid van de cliënt is essentieel voor het slagen van de behandeling. Zelfdiscipline is een vereiste. Met het specifieke oefenprogramma volgens het McKenzie concept wordt u geleerd hoe u uw klachten zelf kunt beïnvloeden en in de toekomst de kans op een recidief kunt verminderen. Er wordt veel aandacht besteed aan adviezen over houding/beweging en leefpatroon. Hoe zit u thuis wanneer u ontspant, is uw werkplek juist ingesteld? Beweegt u voldoende? Allemaal factoren die gerelateerd kunnen zijn aan uw rugklachten. Binnen het McKenzie concept wordt er dus gekeken naar het totaal. Op deze manier kunt u optimaal begeleid en behandeld worden, zodat uw klachten in de toekomst opgelost en voorkomen kunnen worden.

Zwiers Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie decpro-icon-gray