Functionele looptraining (FLT)

Via functionele looptraining wordt getracht via het (afwijkende) looppatroon de klacht van de patient te behandelen. We noemen dit ook wel functioneel trainen. Ten gevolge van een functiestoornis in het lichaam kan het looppatroon veranderen. Dit veranderde looppatroon kan klachten veroorzaken of in stand houden. Met behulp van functionele looptraining (FLT) wordt het looppatroon geanalyseerd en zonodig verbeterd. Daarbij kunnen de klachten positief beïnvloed worden( bv. zwelling knie/enkel, pijnklachten in de rug, of heup, etc).

Gedurende meer dan 25 jaar worden aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud orthopedische patiënten met loopstoornissen behandeld volgens dit “functioneel” concept. Inmiddels is de FLT landelijk erkend en wordt deze veelvuldig gebruikt. De methode is onderbouwd met klinische onderzoeken (clinical trials) en geeft goede resultaten die gecontroleerd zijn op betrouwbaarheid, validiteit en reproduceerbaarheid.

De methode

Allereerst wordt er een uitgebreide ganganalyse gemaakt (beoordeling van het looppatroon). Daarna wordt in etappes geoefend met het looppatroon. Het "nieuwe" looppatroon moet worden ingeslepen via een bewust leerproces. Uitleg en feedback is hierbij van belang. De belasting op lokaal of totaal niveau wordt geleidelijk opgevoerd, waardoor typische overbelastingssymptomen uitblijven. De uitgangspunten van de methode FLT zijn het corrigeren van een verstoord looppatroon en het herkrijgen / hervinden van een goed dynamisch looppatroon.

 

Zwiers Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie decpro-icon-gray