Over ons

Fysiotherapiepraktijk Zwiers is een eerstelijns praktijk voor fysio- en manuele therapie gelegen te Wanssum. In augustus 2008 ben ik gestart met deze praktijk, maar door de toenemende vraag zijn er momenteel ook 4 collega's in deze praktijk werkzaam. Dit zijn Leonie Heijnen, Evy Janssen, Jelle Beterams en Theo Jeurissen. De praktijk staat voor een optimale fysio- en manueeltherapeutische zorgverlening en biedt verschillende specialisaties.

Kwaliteit

Alle medewerkers van de praktijk voor fysio- en manuele therapie Zwiers staan ingeschreven in het BIG register en het Centraal Kwaliteteits Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en voldoen derhalve aan alle eisen die de kwaliteitswet voorschrijft. Hiervoor worden geregeld cursussen en symposia gevolgd, zodat u ervan uit kunt gaan dat de fysiotherapeutische zorg die wij leveren "up to date" is.

Om de kwaliteit voor ons inzichtelijk en meetbaar te maken willen wij deze graag met medewerking van u meten. Hiervoor werken we samen met de firma Mediquest, die, indien u hiervoor goedkeuring geeft, via een vragenlijst de kwaliteit tracht te meten.

Uw zorgverzekeraar

Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Het is echter wel belangrijk te vermelden dat slechts een beperkt aantal diagnoses onder de basisverzekering valt. De aandoeningen die niet onder de basisverzekering vallen, zullen vergoed moeten worden uit de aanvullende verzekering, of voor eigen rekening komen. Het is verstandig om goed uw zorgverzekeringspolis te raadplegen om te kijken in hoeverre u voor de fysiotherapeutische zorg verzekerd bent. Het is voor ons erg moeilijk om na te gaan voor welk bedrag, of voor hoeveel zittingen u verzekerd bent voor de fysiotherapeutische hulpverlening. Derhalve willen we nadrukkelijk aangeven dat u zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen. Bij vragen hierover kunt u ons natuurlijk raadplegen.

Medewerkers

over ons medewerkers banner

Bart Zwiers:

algemeen fysiotherapeut, manueel therapeut

Leonie Heijnen:

algemeen fysiotherapeut, Cranio Sacraal Therapeut i.o.

Evy Janssen:

algemeen fysiotherapeut, bekken fysiotherapeut i.o.

Jelle Beterams:

algemeen fysiotherapeut

Theo Jeurissen (ZZP-er):

algemeen fysiotherapeut

Zwiers Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie decpro-icon-gray