Werkwijze van een manueel therapeut

Wanneer u voor het eerst bij een manueel therapeut komt, zal deze beginnen met een korte screening. Hierbij wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor manuele therapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Als er een indicatie is voor manuele therapie volgt er een intake en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Behandeling

Doel van de manuele therapie is het beantwoorden van de hulpvraag van de patiënt. Dit gebeurt onder andere door het herstellen of verminderen van de problemen die tijdens het lichamelijk onderzoek zijn gevonden (pijn, beweeglijkheid, etc.). Het uiteindelijke doel is een normale uitvoering van activiteiten en om normaal en met zo min mogelijk klachten deel te nemen aan het dagelijks leven zoals in de dagelijkse activiteiten (ADL), werk en sport.

Mobilisaties

Tijdens de manueel therapeutische behandeling kan gebruik worden gemaakt van mobilisaties, eventueel aangevuld met manipulaties. Bij een mobilisatie wordt langzaam bewogen in de gewrichten of worden de spieren rondom een gewricht opgerekt. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand van een gewricht, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een snelle beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. Een geslaagde manipulatie gaat echter niet per definitie gepaard met een 'klik-geluid'. De meeste patiënten ervaren een manipulatie als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De behandelepisode wordt beëindigd wanneer voldaan is aan de hulpvraag van de patiënt, of wanneer behandeling geen verdere verbetering laat zien.

Zwiers Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie decpro-icon-gray