Wat is manuele therapie

Manuele therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. De manuele therapie richt zich op klachten die ontstaan in de gewrichten, spieren, pezen en banden van ons bewegingsapparaat. Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten met de omliggende structuren en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Behandelprogramma

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in de klacht van de patient. Het geven van informatie over oorzaak van de klacht en de preventie om een evt. terugval, of recidief te voorkomen is een belangrijk component in onze behandeling.

Geregistreerd manueel therapeut

Een geregistreerd manueel therapeut is een fysiotherapeut die na de opleiding voor fysiotherapie een door de beroepsvereniging erkende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleiding duurt 4 jaar. Een door de beroepsvereniging erkende manueeltherapeut staat derhalve ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en de NVMT (Nederlandse vereniging voor manuele therapie) Om geregistreerd te kunnen blijven zijn zij verplicht tot het volgen van bij- en nascholing.
Om de registers te raadplegen kunt u de volgende websites bezoeken: www.kngf.nl, en www.nvmt.nl.

Zwiers Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie decpro-icon-gray